Kontroleri sa svojim aplikacionim programom obezbeđuju pouzdan rad sistema, minimalan utrošak energije, postizanje projektovanih parametara u sistemu i mogu se povezati na centralni sistem nadzora i upravljanja (BMS).

Klima komore nudimo sa kompletnom automatikom za upravljanje sistemom, prema odgovarajućoj aplikacionoj šemi.

Sistem upravljanja se sastoji od digitalnog slobodno programabilnog kontrolera, automatike u polju i elektro ormana u koji je smešten kontroler i ostala električna oprema.

Od kontrolera Soko Inžinjering za upravljanje radom svojih klima komora koristi:

  • FAC/FEC seriju – Johnson Controls kontrolera
  • PCO seriju Carel kontrolera

Na zahtev koristimo kontrolere i od drugih proizvođača: Siemens, Sauter…

Osnovne funkcije aplikacionih programa učitanih u kontrolere dele se na:

  • Funkcije regulacije
  • Funkcije kontrole i praćenja
  • Funkcije zaštite

Kontroleri koji upravljaju radom klima komore lako se integrišu u BMS sistem pomoću otvorenih standardnih protokola (BACnet, LonWorks ili ModBus).