SOKO INŽINJERING je kompanija koja je sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom 2007. godine prema zahtevima standarda ISO 9001:2000, a zatim resertifikovala sistem 2010. godine prema zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Godine 2013 u našoj firmi je uspostavljen Integrisani Sistem Menadžmenta koji obuhvata standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Od 2018. godine Integrisani Sistem Menadžmenta je usklađen i sertifikovan prema novoj verziji standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i važećim standardom OHSAS 18001:2007, a od 2021. godine važećim standardom ISO 45001:2018.

ISO 9001: 2015
Sistem upravljanja kvalitetom
Proizvodnja
Broj Sertifikata: 01 100 1334729/02
Važi do: 24.02.2025

ISO 9001: 2015
Quality management systems
Factory
Broj Sertifikata: 01 100 1334729/02
Važi do: 24.02.2025

ISO 9001: 2015
Sistem upravljanja kvalitetom
Direkcija
Broj Sertifikata: 01 100 1334729
Važi do: 24.02.2025

ISO 9001: 2015
Quality management systems
Directorate
Broj Sertifikata: 01 100 1334729
Važi do: 24.02.2025

ISO 14001:2015
Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
Proizvodnja
Broj Sertifikata: 01 104 1334729/02
Važi do: 10.03.2025

ISO 14001:2015
Environmental management
Factory
Broj Sertifikata: 01 104 1334729/02
Važi do: 10.03.2025

ISO 14001:2015
Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
Direkcija
Broj Sertifikata: 01 104 1334729
Važi do: 10.03.2025

ISO 14001:2015
Environmental management
Directorate
Broj Sertifikata: 01 104 1334729
Važi do: 10.03.2025

ISO 45001:2018
Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
Broj Sertifikata: 01 213 1334729
Važi do: 29.04.2024

ISO 45001:2018
Occupational Health & Safety Assessment Series
Broj Sertifikata: 01 213 1334729
Važi do: 29.04.2024