U okviru klima opreme razvili smo sopstvene grupe proizvoda i centralnih sistema, sa kojima možemo da obezbedimo kompletnu pripremu vazduha, razvod vazduha, kao i automatsko upravljanje radom i kontrolu rada istih na objektu koji se klimatizuje, a sve u skladu sa zahtevima projekata i karakteristikama objekata različite namene.

Klima oprema proizvedena u Soko Inžinjeringu, uz dobro izvedenu montažu i dobro upravljanje radom, obezbeđuje vrhunski komfor u klimatizovanom prostoru, a time stvara zdrave i prijatne uslovi za život i rad.

Visok nivo kvaliteta opreme, proizvedene u skladu sa ISO standardima i EU direktivama, pruža velike mogućnosti za uštedu energije.