Upravljanje radom rashladnih komora, proizvod Soko, se vrši uz pomoć kontrolera tipa MasterCella proizvođača Carel ili PLUS200 EXPERT proizvođača Pego. Ukoliko su komore sa ugrađenim elektronskim ekspanzionim ventilom, upravljanje radom komore se vrši preko kontrolera MPXPRO proizvođača Carel ili kontolrras AK-PC 550A proizvođača Danfoss.

Ovi elektronski kontroleri se mogu koristiti za upravljanje radom rashladnih komora bilo sa mirnim, bilo sa burnim isparavanjem, sa jednim ili sa dva isparivača. Na displeju kontrolera je obično prikazana trenutna vrednost temperature u rashladnoj komori, a može biti prikazana i neka druga merna veličina.

Kontroleri se montiraju na panel, pored ulaznih vrata u komoru ili iznad vrata rashladne komore.

Stepen zaštite ovih kontrolera je u IP65 tako da je omogućeno nesmetano pranje i čišćenje rashladnih komora.

Funkcije ovih kontrolera su sledeće:

  • upravljanje radom kompresora
  • upravljanje radom ventilatora isparivača
  • kontrola otapanja leda sa jednog ili dva isparivača
  • upravljanje alarmima
  • upravljanje rasvetom u komori preko mikroprekidača na vratima komore
  • posedovanje HACCP funkcije
  • mogućnost povezivanja na daljinski sistem nadzora