Serije modularnih rashladnih komora, za različite temperaturne režime, proizvedenih od strane Soko Inžinjeringa, namenjeni su za objekte u kojima se izlažu, čuvaju i skladište prehrambeni proizvodi (sveži ili smrznuti) i pića. Prvenstveno su to supermarketi, prodavnice, restorani, kuhinje, hoteli…

Oprema je visokog nivoa kvaliteta, zadovoljava sve propise i standarde iz oblasti hlađenja, kao i higijenske i zdravstvene kriterijume za prehrambene proizvode. Prihvatljiva za objekte koji se sertifikuju po HACCP standardu.