Ovi komandni elektro ormani, proizvod Soko Inžinjeringa, su sastavni deo sistema upravljanja klima sistemom u čijem su sastavu i klima komore.

Komandni elektro ormani sadrže sve potrebne elemente za upravljanje, kontrolu rada i zaštitu.

Digitalni slobodno programabilni kontroleri, sa svojim aplikacionim programima, su sastavni deo elektro ormana i obezbeđuju pouzdan rad sistema, minimalan utrošak energije i zadovoljenje projektovanih parametara sistema.

Mi smo se opredelili za: FAC/FEC seriju Johnson Controls kontrolera, PCO seriju Carel kontrolera. Na zahtev može i Siemens.

Mogućnost priključenja na centralni sistem nadzora i upravljanja.