Pravougaone kanale i njima pripadajuće fazonske elemente radimo u dimenzijama u skladu sa standardom EN1505, sa veličinama poprečnih preseka od 0.015m² do max 5m². Dužine ravnih deonica pravougaonih kanala su standardno 1,25m i 2,4m.

Uzdužni spoj na kanalima je ,,kanal falc“ koji obezbeđuje dobru zaptivenost.

Poprečni spojevi na našm kanalima su prirubnički, sa MEZ®-SYPHON profilom sa ubačenom zaptivkom u samom profilu.

Pravougaone kanale Soko Inžinjering proizvodi od visoko kvalitetnog pocinkovanog lima sa nanosom cinka od 275g/m² DX51D+Z275 prema standardu EN10142 debljine od 0,6mm do 1,2mm. Na zahtev mogu da se rade od aluminijumskog i crnog lima, a dodatno mogu biti i obojeni.

Kanal određene dimenzije, za određenu klasu pritiska, izrađen je od lima odgovarajuće debljine, sa dobro odabranom veličinom poprečnog spoja i ojačanjima (ako su potrebna) po preporukama ,,SMACNA“ standarda, sigurno zadovoljava potrebnu klasu krutosti. Time je obezbeđen jedan od osnovnih preduslova za dobro zaptivanje kanalske mreže.

Proizvodnja se odvija na najsavremenijim visoko kvalitetnim mašinama i alatima.