Kompaktne klima komore sa rekuperacijom toplote štede energiju koristeći toplotu otpadnog vazduha.

SOKO rekuperatorske klima komore su visoko energetski efikasni sistemi za centralnu pripremu vazduha. Kompaktnih su dimenzija, jednostavne za montažu, puštanje u rad i održavanje.

Stepen efikasnosti ovih sistema je >80%.

Proizvode se u sledećim veličinama:

  • Sa pločastim rekuperatorom serija „KRPl“  u 7 veličina, za protoke vazduha od 1.000 do 12.000 m³/h
  • Sa rotacionim rekuperatorom serije „KRRo“ u 5 veličina, za protoke vazduha od 2.500 do 12.000 m³/h

Svaki sistem je sa 2 visoko efikasna EC slobodnorotirajuća ventilatora (elektromotori klase IE4).

Filteri su panelni G4 na otpadnom vazduhu i kompaktnih M6 ili F7 na ubacnom vazduhu.

Automatska regulacija (kontroler, oprema u polju i elektro orman) je u sklopu uređaja, sa mogućnošću priključenja na centralni sistem nadzora i upravljanja.

Opciono se rade i sa toplovodnim grejačem.

Izvedbe mogu biti za unutrašnju ili spoljnu ugradnju, iz jednog ili više delova.