RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all Izborni program AirCalc++ - Soko Inžinjering

AirCalc ++ je višejezični program za izbor i proračun klima komora

Program omogućava lagan i brz izbor odgovarajuće veličine, tipa i sastava klima komore. Integrisani proračuni pružaju niz vrednih i neophodnih podataka o uređaju. Tehnički podaci koje program daje su: crteži u dwg i pdf formatu sa dimenzijama, tehničke karakteristike, klasu energetske efikasnosti, prikaz termodinamičkih procesa u h-x dijagramu, karakteristične krive ventilatora, nivoe buke, težine, cene…

Prednosti ovog programa su:

  • „User friendly“ interface
  • Jednostavan način kreiranja konfiguracije klima komore pomoću modularnog sistema
  • Lako sprovođenje izmena, promenjivost parametara, koji daju mogućnost optimizacije izbora svih elemenata, kao i cele klima komore
  • Mogućnost vođenja projekata (čuvanja, pretraživanja i menjanja napravljenih izbora)
  • Mogućnost razmene projekata sa drugim korisnicima softvera

Dodatne opcije:

  • Olakšan način štampanja celog projekta
  • Mogućnost korišćenja programa na više jezika
  • Izbor SI-sistema jedinica prema sopstvenoj želji.

Zahtev za program AirCalc++

(da biste preuzeli program popunite obavezna polja, nakon toga dobicete link sa najnovijom verzijom programa)