Kvalitet i čistoća vazduha posebno su značajni u situacijama kada mogu direktno da utiču na zdravlje ljudi, pa klimatizacija čistih prostora kao što su: bolnice, klinički centri, labaratorije, farmaceutski, prehrambeni i elektronički pogoni, predstavlja jednu od najzahtevnijih grupa klimatizacije.

Konstrukcija serije „Hg“ higijenik klima komora, proizvod Soko, osigurava prilaz svim elementima i njihovo čišćenje i dezifenkciju. Unutrašnje površine klima komore su glatke i rađene su od plastificiranog pocinkovanog lima i (ili) neruđajućeg čeličnog lima (inox), svi spojevi su vodootporni. Rade se i za unutrašnju i za spoljašnju ugradnju.

Stepen filtracije vazduha je standardno do F9, na zahtev se ugrađuju i apsolutni filteri E10 do H14, UV lampe i bipolarni jonizatori.

Proizvode se u skladu sa standardima: DIN1946, EN 1886, En 13053.

Za izbor i proračun koristi se višejezični program AirCalc++