• Dx jedinice za hlađenje ,,RAK“, proizvod Soko, najčešće idu uz klima komore sa Dx hladnjakom (isparivačem). To su agregati (multipak ili pojedinačni) sa standardnim i digital scroll kompresorima, sa freonom R410A ili R407C kao rashladnim sredstvom.
  • Kombinaciom nekoliko kompresora različitih kapaciteta dobijamo dovoljan broj veličina agregata, koji mogu da zadovolje tražene kapacitete Dx hladnjaka u klima komorama. Rade se i kombinacije digital scroll sa standardnim scroll kompresorima
  • Ove jedinice (agregati) su opremljeni sa svim neophodnim elementima za regulaciju zaštitu i sigurnost uz garanciju visokog nivoa kvaliteta. U sklopu agregata je energetski elektro orman, a komande (pozivi) dolaze od procesora koji upravlja radom klima komore.
  • Mogu biti upakovani zajedno sa vazdušnim kondenzatorom.