Proizvodni program

Razvoj svog proizvodnog programa smo bazirali na osnovu potreba objekata (različite namene i veličine) za klimatizacijom, grejanjem i hladjenjem. Stručan, kreativan i prilagodljiv tim inžinjera je uvek spreman za korak dalje u razvoju i primeni novih saznanja i pravaca iz ovih oblasti. Stalanim radom na programima za lakši proračun i izbor opreme koju proizvodimo, činimo je lako dostupnom kupcu.

Proizvodi su vrhunskog kvaliteta i dizajna, a kao garant su sertifikati u skladu sa medjunarodnim standardima i direktivama:

  • EUROVENT sertifikat za klima komore,
  • CE znak za klima komore i rashladne komore
  • GOST R sertifikat za klima komore za Rusiju
  • EAC – deklaracija carinske unije Rusije za klima komore
  • Klasa propuštanja „D“ po EUROVENTU, kanala za razvod vazduha kao rezultat ispitivanja akreditovane organizacije za merenje

Izborni i proračunski programi za naše proizvode:

  • AirCalc++  višejezični program za izbor i proračun klima komora,
  • SokoColdRoom izborni i proračunski program za rashladne komore,
  • SokoDuct izborni i proračunski program za kanale za razvod vazduha