Soko Inžinjering proizvodi spiro kanale u 26 veličina prečnika od Ø80 do Ø1.400 mm dužine do 6m.

Spiro kanale i fazonske elemente proizvodimo od visoko kvalitetnog pocinkovanog lima sa nanosom cinka 275g/m² DX51D+Z275 prema standardu EN10142. Ravne deonice se rade od trake širine 137mm. Svi elementi u sistemu spiro kanala su standardni. Svaki prečnik kanala se radi sa debljinom lima koja garantuje dovoljnu krutost za montažu i transport, a pri izradi kanal se može ojačati dodatno sa jednim ili dva spiralna orebrenja.

Mašinski spiralni falc stabilizuje cev i odlično bravi šavove.

Pored standardne izvedbe, Soko Inžinjering radi SPIRO® SISTEM zaptivanja sa gumenim zaptivkama koji omogućava D-klasu nepropusnosti kanalske mreže po EUROVENTU.

Proizvodnja spiro kanala i pripadajućih fazonskih elemenata odvija se na najsavremenijim visoko kvalitetnim mašinama i alatima.