Soko Inžinjering radi paketne klima komore, a to su fabrički upakovani uređaji koji osim osnovnih funkcijskih jedinica imaju integrisan sistem za hlađenje. Ovi uređaji su opremljeni svim potrebnim elementima za samostalno upravljanje i kontrolu rada. Svi elementi su fabrički povezani i testirani, što pojednostavljuje rad na terenu i značajno skraćuje vreme montaže.

Ovo su visoko energetski efikasni sistemi.

Dostupne su u svim tipovima i izvedbama, kao i klasične modularne klima komore. Mogu biti sa integrisanim gasnim grejačima.

Pri izradi ovih sistema razlikujemo dva osnovna tipa:

  • Paketne klima komore sa direktnim ekspanzijom (dx-hladnjak) sa upakovanim kompletnim rashladnim krugom (kompresor, isparivač i kondenzator). U jednoj varijanti pored dx-hlađenja za proces pripreme vazduha koristi se i toplota kondenzacije (toplotna pumpa). U drugoj varijanti toplota kondenzacije se izbacuje vani. Kod ovog tipa koristi se i varijanta sa okretanjem fronskog kruga (toplotna pumpa). Od freona koriste se R407C , R410A, R134 i R404A .
  • Paketne klima komore sa integrisanim čilerom za pripremu hladne vode, za hladnjak u klima komori.

Svi ovi sistemi uz korišćenje rekuperacije i sa inteligentnim kontrolerom osiguravaju vrlo visoku efikasnost.