Kao firma koja je potpuno opredeljena zadovoljenju potreba zahteva svojih kupaca i korisnika, Soko Inžinjering je za svoje proizvode obezbedio potvrde kvaliteta proizvoda kroz sertifikate.

  • EUROVENT sertifikat za klima komore serije „K“ koji garantuje da su klima komore izrađene u skladu sa direktivom EN 13053 evropske unije.
  • CE oznaka za klima komore i rashladne komore sertifikat o usaglašenosti proizvoda sa evropskim direktivama.
  • Gost sertifikat za higijenik klima komore kojim se garantuje da klima komore ispunjavaju standarde i propise Ruskog tržišta.
  • EAC deklaracija o usklađenosti klima komore sa propisima Evroazijske Carinske Unije.

Eurovent
Sertifikat za klima komore serije K2-K80
Broj Sertifikata: 13.12.002
Važi do: 30.06.2022

CE oznaka
Sertifikat o usaglašenosti klima komora sa evropskim direktivama
Broj Sertifikata: E-20271-S
Važi do: 20.08.2025

GOST
Sertifikat za higijenik klima komore za rusko tržište
Broj Sertifikata: 1227

EAC deklaracija
Sertifikat za uskladjenost klima komora sa propisima Evroazijske carinske unije
Broj Sertifikata: 8415810010
Važi do: 10.12.2020

Deklaracija o usaglašenosti
Za komercijalne RASHLADNE KOMORE

CE oznaka
Sertifikat o usaglasenosti rashladnih komora sa evropskim direktivama
Broj Sertifikata: PC-170817.01