Modularne klima komore su namenjene za centralnu pripremu vazduha u sistemima klimatizacije objekata različite namene. Kombinaciom različitih funkcijskih jedinica mogu imati primenu od najjednostavnijih ventilacija do kompletne pripreme vazduha, uz korišćenje toplote otpadnog vazduha. Prilagođavaju se svakom projektu pojedinačno i daju velike mogućnosti za uštedu energije.

Na raspolaganju je 48 veličina poprečnih preseka modularnih klima komora za protoke vazduha od 1.000 m³/h do 100.000 m³/h.

Ovaj broj veličina i modularni sistem omogućavaju prilagođavanje klima komore potrebama svakog objekta i u dimenzionalnom smislu.

Odlikuju se izvanrednom čvrstoćom, odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, minimalnim curenjem vazduha.

Pri izradi se koriste isključivo visoko kvalitetni materijali i komponente.

Sve modularne klima komore mogu biti prilagođenje i za spoljnju ugradnju.

Izrađene su u skladu sa standardima EN 1886, EN 13053

Serija „K“ modularnih klima komora poseduje EUROVENT sertifikat.

Za lagan i brz izbor i proračun modularnih klima komora koristi se višejezični program AirCalc++

Modularne klima komore radimo (na zahtev) i sa kompletnom automatikom za vođenje sistema prema odgovarajućoj aplikacionoj šemi, sa mogućnošću povezivanja na centralni sistem nadzora i upravljanja.