Kompanija Soko Inžinjering se bavi izvođenjem svih vrsta termotehničkih instalacija, uključujući i spoljašnji razvod sa svim potrebnim pratećim radovima. Osim termotehničkih instalacija u mogućnosti smo da objedinimo kompletne instalaterske radove i da osim termotehničkih izvedemo i hidrotehničke, kao i sve vrste elektro instalacija uključujući i kompletan BMS (Building Management System).

Mašinski i elektro inženjeri poseduju projektantske i izvođačke licence. U našoj firmi rade inženjeri koji su sertifikovani za rukovanje F-gasovima, kao i inženjeri koji imaju uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara. Naši inženjeri i monteri poseduju sertifikate za montažu i puštanje u rad toplotnih pumpi, čilera, VRF sistema, multi split sistema, klima komora, rashladnih agregata i ostale opreme u okviru sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje. Radi pružanja kompletne usluge bavimo se i projektovanjem, izvođenjem i puštanjem u rad sistema elektro motornog pogona za sve vrste termotehničkih instalacija. Za projektovanje, montažu, programiranje i puštanje u rad sistema za upravljanje i nadzor obučeni smo i sertifikovani od strane proizvođača opreme. Soko Inžinjering zapošljava zavarivače sa atestima za autogeno zavarivanje postupkom 311, elektro zavarivanje postupkom 111 i argonsko zavarivanje postupkom 141. Osim zakonski propisanih lekarskih uverenja za radove na visini i dokaza o obukama za pružanje prve pomoći, naši monteri poseduju i uverenja o obučenosti za bezbedan rad na visini izdata od akreditovane institucije.

U svom posedu imamo kamione i kombi vozila za prevoz opreme, materijala i ljudi, opremu i mašine za podizanje tereta i ljudi za rad na visini, mašine za otvaranje prodora u međuspratnim konstrukcijama i vertikalnim pregradama, aparate i garniture za sve vrste zavarivanja, mašine za savijanje kako bakarnih, tako i čeličnih cevi, alate za montažu sistema podnog grejanja, sve vrste ručnih električnih alata, kao i ostalih alata i opreme neophodne za kvalitetno izvođenje.

Pri izvođenju radova poštujemo BZR procedure, standarde koji su implementirani u našoj kompaniji, kao i sve važeće Evropske norme i standarde za vrste instalacija koje izvodimo.

U cilju unapređenja sistema klimatizacije, grejanja i hlađenja bavimo se istraživačkim radom, izlaganjem na međunarodnim i domaćim kongresima, objavljivanjem naučno stručnih radova u eminentnim časopisima i zbornicima radova iz oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja.

Klimatizacija i grejanje

Soko Inžinjering poseduje višedecenijsko iskustvo u montaži sistema klimatizacije i grejanja. Do sada smo izvodili unutrašnji i spoljni razvod za sve vrste sistema klimatizacije i grejanja, sa pratećim građevinskim i zemljanim radovima. Montiramo sve vrste toplotnih i rashladnih podstanica sa pružanjem kompletne usluge koja obuhvata izolovanje instalacije i zaštitu izolacije aluminijumskim limom, kao i montažu kompletne automatike za upravljanje radom sistema. Imamo brojne reference za montažu i puštanje u rad:

 • centralnih vazdušnih sistema sa klimatizacionim i ventilacionim komorama;
 • centralnih vodenih sistema sa fan coil uređajima;
 • centralnih sistema grejanja – sistema radijatorskog grejanja;
 • freonskih sistema klimatizacije i grejanja sa VRF sistemima;
 • freonskih sistema klimatizacije i grejanja sa multi split sistemima;
 • sistema sa zračećim panelima;
 • sistema podnog grejanja.

Komercijalno hlađenje

Soko Inžinering je lider na domaćem tržištu u projektovanju, izvođenju i puštanju u rad sistema komercijalnog hlađenja. Pri projektovanju i izvođenju objekata vodimo računa o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. Naši zaposleni su obučeni za rukovanje F-gasovima, a instalacije se projektuju i izvode u skladu sa zahtevima F-gas regulative. U skladu sa F-gas regulativom vodimo računa o broju rastavljivih spojeva, ukupnoj količini rashaldnog fluida u sistemu, kao i o smanjenju količine rashladnog fluida koji se iz sistema ispusti u okolinu. U svim većim lancima supermarketa osim rashladnih instalacija izveli smo sisteme za upravljanje i nadzor rada rashladne instalacije, čime je dat dodatni doprinos energetskoj efikasnosti i očuvanju životne sredine, a investitoru omogućen veći kvalitet i pouzdanost instalacije. Naši rashladni sistemi su zastupljeni u svim većim trgovinskim lancima u zemlji, ali i u regionu. Imamo brojne reference za montažu i puštanje u rad:

 • centralnih rashladnih sistema sa raznim vrstama ekološki prihvatljivih freona;
 • centralnih rashladnih sitema sa CO2;
 • plug-in rashladnih vitrina;
 • malih rashladnih komora za skladišne prostore;
 • rashladnih komora sa staklenim vratima za izložbene prostore.

Industrijsko hlađenje

Soko Inžinjering se izdvojio na domaćem tržištu kao kompanija sa brojnim rezultatima na polju industrijskog hlađenja. Bavimo se projektovanjem, izvođenjem i puštanjem u rad industrijskih sistema hlađenja za skladišne prostore, proizvodne pogone, kao i za tehnološke linije. U protekloj deceniji izdvojili smo se kao lider u regionu u oblasti projektovanja i izvođenja industrijskih rashladnih sistema za distributivne centre. Osim kvalitetno izvedene instalacije, naša misija su instalacije visoke energetske efikasnosti bezbedne po okolinu i zdravlje ljudi. Imamo brojne reference za projektovanje, montažu i puštanje u rad:

 • industrijskih rashladnih sistema sa direktnim hlađenjem amonijakom;
 • industrijskih rashladnih sistema sa direktnim hlađenjem sa CO2;
 • industrijskih rashladnih sistema sa direktnim hlađenjem sa ekološki prihvatljivim freonima;
 • industrijskih rashladnih sistema sa indirektnim hlađenjem;

Sistemi za nadzor i upravljanje – BMS i SCADA sistemi

Radi objedinjavanja kompletne usluge u protekloj deceniji formirali smo tim inženjera i montera, koji su obučeni za projektovanje, izvođenje, programiranje i puštanje u rad sistema za upravljanje i nadzor. Osim BMS sistema za sve vrste termotehničkih instalacija u mogućnosti smo da ponudimo uslugu za BMS kompletnog objekta. Naši sistemi za upravljanje i nadzor osim u zemlji i regionu zastupljeni su u Rusiji, Tadžikistanu i Kirgistanu.

Kompanija Soko Inžinjering poseduje veliko iskustvo u izvođenju, puštanju u rad, servisiranju i održavanju svih vrsta termotehničkih instalacija, a dokaz su objekti i instalacije na kojima smo izvodili radove.