Kako bismo našim isporučenim uređajima i izvedenim instalacijama i sistemima produžili vek eksploatacije, obezbedili ispravan, pouzdan rad i optimalnu potrošnju energije, jako je bitno kvalitetno održavanje i servisiranje.

Pouzdana, kvalitetna i izuzetno efikasna servisna služba je jedan od sektoa u okviru preduzeća Soko Inžinjering.

Pod kvalitetnim servisiranjem podrazumevamo pružanje pomoći pri rešavanju problema i kvarova na uređajima i sistemima od strane naših stručnih i iskusnih servisera, dolaskom za maksimalno kratko vreme, na bilo koju lokaciju, i u bilo koje vreme svih 365 dana u godini.

Klijentima nudimo: održavanja i servisiranja u garantnom roku, preventivna, periodična održavanja, kao i interventna održavanja i servisiranja po pozivu.

Naši serviseri su sertifikovani i ovlašteni za održavanje i servisiranje: čilera, klima komora, klima ormana, rashladnih instalacija (freonskih i amonijačnih), hladnjača, sistema BMS-a, SCADA sistema, ali i za remont kompresora (freonskih i amonijačnih).

Obuke servisera za sve nove uređaje, instalacije i sisteme je redovna aktivnost u okviru našeg preduzeća.

Raspolažemo sa 10 kvalitetnih servisnih ekipa. Svako servisno vozilo je opremljeno sa profesionalnim visoko kvalitetnim alatima, a ujedno je, svako za sebe, i mali pokretni magacin rezervnih delova.

Iz našeg servisnog centra imamo mogućnost daljinskog upravljanja i nadzora sistema rashladne i klima opreme. Shodno tome korisniku je omogućen brz i efikasan odziv na servisnu intervenciju.

Nudimo uslužna servisiranja i održavanja u: bolnicama, farmaceutskoj industriji, distributivnim centrima,velikim industrijskim objektima sa amonijačnim instalacijama…