“Soko Inžinjering” je, u saradnji sa firmom “Delta Inženjering”, uspešno završio i pustio u rad sistem klimatizacije u novoj laboratoriji “Vatreno oko” namenjenoj za testiranje virusa Covid 19 u Kliničkom centru Srbije.

Radovi su završeni u rekordnom roku od 15 dana.

Površina laboratorije sa pratećim prostorima je 750 m2, a same laboratorije je 670m2.

Urađen je sistem centralne klimatizacije laboratorije sa izuzetno strogim higijenskim i unutrašnjim parametrima temperature i relativne vlažnosti. Klima komora koja obezbeđuje navedene parametre je vlastite proizvodnje “Soko Inžinjering”-a oznake “K7-4 HG” u skladu sa visokim higijenskim standardima, koje moraju ispuniti sistemi ove namene. Takođe, “Soko Inžinjering” je izradio i montirao distribucione limene kanale koji zadovoljavaju higijenske standarde i visoke pritiske predviđene za ovu vrstu prostora.

Sva testiranja ovlašćene laboratorije za validaciju potvrdila su tražene parametre.