Izradili smo i pustili pogon termo tehničke instalacije (grejanje, hlađenje i ventilacija) pratećih objekata na TE-TO “Vinča”.

  • Investitor: BCE Beo Čista Energija d.o.o Beograd
  • Lokacija: Beograd / Vinča, Srbija
  • Godina: 2021-2023