Soko Inžinjering ima vrlo dobru saradnju sa Fakultetom tehničih nauka, i zadovoljstvo nam je da studentima pokažemo proces proizvodnje u domacoj fabrici. Studenti su u mogućnosti da vide najnoviju tehnologiju u našem sektoru, a samim tim i naša saradnja sa fakultetima nam omogućuje da pratimo najnovije trendove u svetu klimatizacije i grejanja.