Soko Inžinjering d.o.o  je ove godine na 49. KGH kongresu izložio prvi CO2 TRANSKRITIČNI „BOOSTER“ SISTEM u Srbiji.

 

Prvi CO2 Transkritični “Booster” Sistem Proizveden u Srbiji

 

U korak sa renomiranim svetskim proizvođačima, Soko Inžinjering je razvio svoj sopstveni sistem (agregat) kompletiran sa: transkritičnim kompresorima, LT kompresorima sa rezervoarom za tečni CO2, kontrolnim ventilom visokog pritiska, bajpas ventilom, sistemom za regulaciju nivoa ulja, razmenjivačem toplote usisne linije, i nezavisno napajanim agregatom za hladjenje CO2 u rezervoaru.

CO2 TRANSKRITIČNI „BOOSTER“ SISTEM je namenjen za centralizovano hlađenje za srednji temperaturni režim (MT) i niskotemperaturni režim (LT).

 

Prirodno rashladno sredstvo

Kako je CO2 (R744) prirodno rashladno sredstvo pogodno sa stanovišta očuvanja životne sredine i bezbednosti, poslednjih godina rapidno raste njegova upotreba kao rashladnog sredstva u oblasti prodaje hrane na malo (u sistemima supermarketa).

R744 (CO2) koji je visoke čistoće, (iznad 99,9% sa sadržajem vlage manje od 10ppm), i kao prirodno rashladno sredstvo (GWP = 1 ; ODP = 0) nije zapaljiv i nisko je toksičan. Takodje, lako se nabavlja i karakteriše ga niska cena. Kao takav, svrstan je u grupu A1/L1 po standardu EN378.

 

Tim mašinskih i elektro inžinjera iz Soko Inžinjeringa koji je bio zadužen za razvoj, dizajn i proizvodnju CO2 “Booster” sistema, na 49. KGH Kongresu.

 

Tehničke karakteristike izloženog sistema

Izloženi sistem je sledećih tehničkih karakteristika:

  1. LT rashl. kapacitet : QL = 12 kW za uslove  ti = -30C  tc = -10C
  2. MT rashl. kapacitet: QMT = 45 kWza uslove ti = -10C izlaz sa hladnjaka gasa 38C
  3. Maksimalna snaga 39,8 Kw
  4. Maksimalna struja 69,5 A

 

Opširnije o radu izloženog agregata:

Naš CO2 Transkritični “Booster” sistem opremljen je sa svim neophodnim elementima za regulaciju, radom, zaštitu i specifičnim sigurnosnim sistemom za CO2. Ugrađeni elementi su od renomiranih svetskih proizvođača : „Bitzer“, „Danfoss“, „ESK Schultze“, „Emerson“ , „Castel“ i „Gomax“.

Upravljanje radom sistema se vrši preko kontrolera AK-PC-772 „Danfoss“. Ovaj kontroler u potpunosti upravlja radom kompresora i transkritični i LT, kao i hladnjaka gasa i svih ostalih elemenata instalacije, uz maksimalnu uštedu energije.

Kontrola usisnog i potisnog pritiska u instalaciji se vrši preko signala koji se dobijaju preko sondi pritiska i temperature.

Ovim sistemima tečni CO2 se razvodi do ekspanzionih ventila rashladnih uređaja. Iz upotrebe se izbacuju HFC rashladna sredstva (freoni) korišćenjem ovih sistema.