Donacijom firme Soko Inžinjering i kompanije Danfoss, 2. oktobra 2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu pušten je u rad prvi CO2 kasakadni rashladni sistem.

Ovo je uvod u CO2 rashladne sisteme i dobra priprema za narednu generaciju, transkritične sisteme. Takođe je i priprema za nove propise i regulative koje će uskoro početi da se primenjuju kod nas.

Soko Inžinjering kao firma koja prati svetske trendove i propise u rashladnoj tehnici i primenjuje nova rešenja na svoje proizvode je u saradnji sa kompanijom Danfoss i kolegama sa Mašinskog fakulteta univerziteta u Beogradu isprojektovala i napravila CO2 kaskadni rashladni sistem.  Ovaj sistem će služiti prvenstveno studentima da ih upozna sa novom tehnologiom. Pored studenata pruža se mogućnost i drugim zainteresovanim da se upoznaju sa ovim sistemom.

Gornja kaskada koristi freon R134 a donja kaskada R744(CO2) koja hladi i održava temeperaturu -20°C u skladišnoj komori. Rashladni kapacitet komore je 5,7KW i ima u sebi elektro grejače koji služe za simuliranje opterećenja.