Kompanija Soko Inžinjering je 2018. godine izvela radove na termotehničkim instalacijama, instalacijama komprimovanog vazduha i gasnim instalacijama fabrike za proizvodnju komponenti za osvetljenje Zumtobel u Nišu. Mašinske instalacije se prostiru na 40.000 m2 površine proizvodnog i administrativnog dela objekta. Objekat poseduje sopstvenu gasnu kotlarnicu, sa niskotemperaturskim kondenzacionim kotlovima. Hladna voda za potrebe klimatizacije i ventilacije objekta, se obezbeđuje vazduhom hlađenim rashladnim agregatima. Proizvodni deo objekta se kondicionira recirkulacionim uređajima za grejanje/hlađenje visokih prostorija i uređajima za ventilaciju grejanje i hlađenje visokih prostorija. Za potrebe klimatizacije i ventilacije proizvodnog i administrativnog dela, kompanija Soko Inžinjering je proizvela, isporučila i montirala 14 klimatizacionih i ventilacionih komora, kapaciteta od 5.000 do 22.500 m3/h. U administrativnom delu objekta su montirani ventilator konvektori savremenog dizajna. Objekat poseduje kompresorsku stanicu sa dva frekventno regulisana vijčana kompresora. Za razvod komprimovanog vazduha primenjeno je savremeno rešenje sa aluminujumskim cevima. Objekat pruža visoke uslove ugodnosti po pitanju pripreme vazduha za ljude i tehnološke procese.