Kompanija Soko Inžinjering je 2017. godine završila i pustila u rad amonijačni rashladni sistem za distributivni centar Lidl u Novoj Pazovi. Skladišne rashladne komore sa tri različita temperaturna režima zauzimaju površinu od 14000m² i namenjene su za skladištenje svih vrsta prehrambenih proizvoda. Sistemi nisko temperaturnog i srednje temperaturnog režima su izvedeni sa direktnim isparavanjem amonijaka u rashladnim komorama, što je energetski najefikasnije rešenje. Sistem sa višim temeraturama u rashladnim komorama u kojima se skladište proizvodi na temperaturama od 10 do 18°C izveden je kao indirektan rashladni sistem u kome amonijak u mašinskoj sali hladi propilen glikol, koji cirkuliše do hladnjaka unutar rashladnih komora. Radi povećanja energetske efikasnosti sistema, iskorištena je toplota pregrejanja, kao i toplota kondenzacije rashladnog sistema za grejanje objekta. Rashladni sistem je izveden u skladu sa najvišim standardima u pogledu bezbednosti instalacije po ljude i okolinu, kao i u pogledu energetske efikasnosti.