Napravljeno i isporučeno 4 tone kanala i fazonskih elemenata za Saudijsku Arabiju.