Isporučena komora za Nemačku u Fuldu u Goodyear fabriku guma.