Isporučena klima komora za Nemačku u Klajnhojbah u fabriku za proizvodnju konditorskih proizvoda.