13.000 m2 površina objekta
Tadžikistan (1.10.2017)

„SOKO INŽINJERING“ d.o.o.  je dokazao kvalitet svojih proizvoda i usluga koje nudi svojim klijentima, kroz dugogodišnju i uspešnu saradnju.

Kompanija „AGA KHAN“ je jedan od primer uspešne saradnje. Prošle godine na obostrano zadovoljstvo završeno i pušteno u rad više objekata u Khorog. Pored mkašinskih instalacija Soko Inžinjering je bio odgovoran za elektro radove i instalaciju vodovoda i kanalizacije.