15.000 m2 hlađenog prostora
Stara Pazova (1.9.2017)

„SOKO INŽINJERING“ d.o.o.  je dokazao kvalitet svojih proizvoda i usluga koje nudi svojim klijentima,  kroz dugogodišnju i uspešnu saradnju.

Kompanija „LILD“ je jedan od primer uspešne saradnje. Prošle godine je na obostrano zadovoljstvo završen i pušten u rad distributivni centar . Izvedena je amonijačna rashladna instalacija sa pratećom automatikom za nadzor i upravljanje.