SOKO INŽINJERING d.o.o. svojim angažovanjima pokazuje u svakom momentu da su želje i potrebe naših kupaca na prvom mestu.

SOKO INŽINJERING d.o.o. ima kao stalni cilj unapređenje i visoki kvalitet menadžmenta radi što kvalitetnijeg učinka kompanije ka našim klijentima. Kao rezultati tog cilja su uspešno sertifikovani integrisani sistemi menadžmenta.

SOKO INŽINJERING d.o.o. je u saradnji sa sertifikacionom kućom TUV SUD uspešno sertifikovao:

  • Sistem upravljenja zaštitom životne sredine: ISO 14001:2004,
  • Sistem upravljanja zaštitom zdravlja I bezbednosti na radu: OHSAS 18001:2007.

Takođe, SOKO INŽINJERING d.o.o. je uspešno resertifikovao:

  • Sistem upravljanja kvalitetom: ISO 9001:2008.