SOKO  INŽINJERING d.o.o.  je još jednom pokazao da su potrebe i očekivanja kupaca na prvom mestu.

U četvrtak 23. februara je u prostorijama SOKO INŽINJERING-a u Krnješevcima, u saradnji sa kompanijom Danfoss, održana prezentacija za naše klijente pod nazivom ‘’Ušteda energije i smanjenje eksploatacionih troškova’’.

Kroz prezentaciju je prikazano unapređenje kvaliteta naših proizvoda, koji za rezultat daju buduću uštedu i efektivnije upravljanje resursima tokom eksploatacije uređaja.

Stalnim optimizacijama sistema je moguća dopunska ušteda u preoseku oko 10-15%, kao i niži eksploatacioni troškovi i troškovi održavanja i usaglašenost sa HACCP standardima i EU direktivama.