Prepoznatljiv kvalitet proizvoda SOKO  INŽINJERING-a se pokazao kao podloga za učešće u istraživačkom projektu Inovacionog centra Mašinskog fakulteta d.o.o.

SOKO INŽINJERING d.o.o.  je za potrebe Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu na  najbolji mogući način izašao u susret zahtevima pri proizvodnji klima komore koja će se biti sastavni deo instalacije u projektu  za merenja i ispitivanja radnih režima, ispitivanja algoritama upravljanja, itd.  pod nazivom: „Inteligentni sistemi upravljanja klimatizacije u cilju postizanja energetski efikasnih režima u složenim uslovima eksploatacije“.