SOKO INŽINJERING je uspešno završio još jedan ugovoren posao sa kompanijom FIAT automobili Srbija – na demontaži i izradi novih cevnih mostova dela termotehničkih instalacija u fabričkom kompleksu u Kragujevcu.

SOKO INŽINJERING je bio odgovoran za demontažu cevnih mostova za cevovode tople vode za grejanje, cevovode tople vode za tehnologiju, cevovode kondenzata, cevovode demineralizovane vode, cevovode komprimovanog vazduha, itd. i izradu novih cevovoda vrele vode za potrebe grejanja i tehnologije i novih cevovoda komprimovanog vazduha. Ugrađene cevi zadovoljavaju zahteve standarda API 5L.grade b, a armatura zahteve standarda ASTM A216 grade b.