SOKO INŽINJERING je za  2011/2012 godinu u saradnji sa kompanijom IBC Systems ugovorio proizvodnju 100 čilera pod nazivom SIMPLEX za potrebe ruskog tržišta.