25.12.2011. godine u nacionalnom parku ’’Stara planina’’, na Jabučkom ravništu je otvoren još jedan ski-spa centar: hotel ’’Stara planina’’. SOKO INŽINJERING d.o.o. je bio angažovan na izgradnji objekta na izvođenju termo-tehničkih instalacija i sistema cenztralnog nadzora i upravljanja (BMS).  Angažovanje SOKO INŽINJERING-a je bila proizvodnja i isporuka sopstvene opreme, kao i montaža i puštanje u rad sopstvene i opreme drugih proizvođača, između ostalih i kompanije Johnson Controls, čiji je SOKO INŽINJERING d.o.o. ovlašćeni distributer. Izvođenje montaže i puštanje u rad u oblasti termotehničkih instalacija je obuhvatalo instalacije klimatizacije, grejanja i sprinkler sistema u kompletnom hotelskom prostoru.