16.12.2011. godine je svečano otvoren novi hipermarket na teritoriji Beograda – TEMPO na Adi Ciganliji, SOKO INŽINJERING d.o.o. je u ovaj prostor ugradio svoje proizvode – klima komore sa rashladnim agregatima; centralne rashladne agregate za radne režime    ’’minus’’ , ’’nula’’ i ’’plus’’; rashladne komore; sistem  uštede energije; elektro ormane elektromotornog pogona sa ugrađenim kontrolerima firme Johnson Controls, za koju je SOKO INŽINJERING d.o.o. ovlašćeni distributer na teritoriji Srbije, Makedonije, Crne Gore i Albanije. Takođe, SOKO INŽINJERING d.o.o. je izveo radove montaže sopstvene i druge opreme u sklopu instalacija klimatizacije, grejanja, hlađenja – između ostalog i rashladnih vitrina drugih proizvođača i instalacije sprinkler sistema, kao i puštanje u rad ugrađene opreme.