Preduzeće Soko Inžinjering je 2023. godine završilo i pustilo u rad najveći amonijačni rashladni mehanizam za kompaniju Delta Transportni Sistem – DTS, koja je lider u oblasti pružanja logističkih usluga u Srbiji i regionu. Distributivno – logistički centar u Staroj Pazovi koji se nalazi u portfoliu Delta Real Estate grupe unapređen je najsavremenijom tehnologijom rashladnih sistema.

Skladišne rashladne komore sa dva temperaturna režima zauzimaju površinu od 7.000m² i namenjene su za skladištenje različitih vrsta prehrambenih proizvoda. Komore su alternativne (dvorežimske) i mogu da se hlade na -22/±0°C

Sistemi i niskog i visokog temperaturnog režima su izvedeni sa direktnim isparavanjem amonijaka u rashladnim komorama, što je energetski najefikasnije rešenje. Radi povećanja energetske efikasnosti sistema, iskorišćena je otpadna toplota za hlađenje glava kompresora, koja se koristi za grejanje poda ispod minusnih komora. Rashladni sistem je izveden u skladu sa najvišim standardima u pogledu bezbednosti instalacije po ljude i okolinu, kao i u pogledu energetske efikasnosti.