Na konferenciji RENEXPO Energy, Waste & Water, 24.04.2019. održali smo prezentaciju sa temom “Rashladni sistemi sa CO2 za supermarkete”. Ovom prilikom prezentovani su rezultati razvoja kako kaskadnih tako i transkritičnih rashladnih sistema sa CO2 u kompaniji Soko Inžinjering.