Firma Soko Inžinjering je ove godine u saradnji sa nemačkom firmom RUF i zajedničkom firmom RUF+SOKO nastupala na najvećem Međunarodnom sajmu za rashladnu tehniku, ventilaciju i toplotne pumpe. Sajam “CHILLVENTA“ se održava svake druge godine u Nemačkoj u gradu Nirnbergu, gde okuplja veliki broj izlagača iz celog sveta, koji predstavljaju najnovije tehnologije i dostignuća u oblasti rashladne tehnike i klimatizacije.

Sajam je održan u periodu od 16-18. oktobra 2018. godine. Firma Soko Inžinjering je nastupala zajedno sa nemačkom firmom RUF i zajedničkom firmom RUF+SOKO.

Na sajmu je bila izložena Sokolova modularna klima komora za klimatizaciju malih poslovnih prostora sa visokoefikasnim rekuperatorom. Zajednički nastup Soko Inžinjeringa, RUF-a i RUF+SOKO privukao je dosta pažnje posetilaca. Pored interesovanja za kompletan inžinjering, bilo je poslovnih sastanaka vezanih i za isporuku opreme iz proizvodnog programa Soko Inžinjeringa.