Napravljeno i isporučeno 26 rashladnih komora za Hotel u Rovinju.