RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all Sabroe - Soko Inžinjering

Danska kompanija osnovana 1897. godine, koja je od 1999. postala deo grupacije York-a. Svetski lider u oblasti industrijskog hlađenja koji pored kvaliteta i pouzdanosti uređaja veliki akcenat stavlja na energetsku efikasnost uređaja i zaštitu životne sredine. Za rashladna sredstva koristi isključivo prirodna rashladna sredstva (NH3, CO2, propan).

Proizvodni program Sabroe-a:

  • vijčanane agregate
  • vijčane komresore
  • klipne agregate
  • klipne kompresore
  • dvostepene klipne kompresore
  • amonijačne čilere/toplotne pumpe
  • kaskadne sisteme NH3/CO2