Multipak rashladni agregati i rashladni agregati sa jednim kompresorom, proizvod Soko Inžinjeringa, namenjeni su za komercijalno hlađenje.

Sredstvo za hlađenje su freoni: R404A, R448A i R449A.

Multipak rashladni agregat se sastoji od dva, tri ili četiri poluhermetička kompresora koji rade u paralelnom sistemu.

Kombinacija nekoliko kompresora različitih kapaciteta omogućava proizvodnju dovoljnog broja veličina agregata.

Rashladni agregat je opremljen sa svim neophodnim elementima za regulaciju, zaštitu i sigurnost uz garanciju visokog nivoa kvaliteta. Ovaj tip rashladnih agregata ima sledeće prednosti: ušteda u potrošnji energije, smanjenje vremena za spoljnu montažu i lakše održavanje.

Serija multipak rashladnih agregata „RAMT“ je za srednji temperaturni režim hlađenja, izrađujemo standardno 10 veličina za kapacitete hlađenja od 7kW do 63kW pri uslovima ti = -10ᴼC, tc = 45ᴼC  (za freon R404A).

Serija multipak rashladnih agregata „RALT“ je za niskotemperaturni režim hlađenja, izrađujemo standardno 6 veličina za kapacitete hlađenja od 5kW do 23kW pri uslovima ti = -35ᴼC, tc = 45ᴼC  (za freon R404A).

Svaki multipack rashladni agregat ima svoj komandni elektro orman sa kontrolerom koji obezbeđuje pouzdan rad agregata, sa zadovoljenjem svih projektovanih parametara i sa mogućnošću priključenja na centralni sistem nadzora i upravljanja.

Komandni el. orman, sadrži sve potrebne elemente zaštite, upravljanja i signalizacije.

Tip kontrolera koji se koriste za upravljanje radom agregata su:

  • “CAREL” tip  pRack Pr300 ili
  • “Danfoss” tip  AKPC 551.

Kućišta agregata su rađena od bojenog pocinkovanog lima dovoljne jačine, sa oslanjanjem preko odgovarajućih gumenih amortizera.

Agregati se smeštaju u mašinske sale koje moraju biti izvedene u skladu sa normama i propisima za manipulaciju, servisiranje i ventilaciju.