Napravljeno i isporučeno 10 tona kanala i fazonskih elemenata za Teheran.